MËSOJMË NGA SHTËPIA – AKTIVITETE DHE LOJRA EDUKATIVE PËR FËMIJËT E MOSHËS 3 – 6 VJEÇ

TEMA: BOTA NËNUJORE (LIQENI)

Lënda: Gjuhë shqipe
  • Tema: Përralla “Rosaku i vogël”

Lënda: Dituri natyre
  • Tema: Karakteristikat e jashtme të bimëve nënujore

Lënda: Matematikë
  • Tema: Numërim me një njesi deri në 20

Lënda: Arte
  • Tema: Aplikacion “Bota nënujore”

Rubrika : " Një ditë në kopshtin tim"

Kopshti Nr.19