MËSOJMË NGA SHTËPIA – AKTIVITETE DHE LOJRA EDUKATIVE PËR FËMIJËT E MOSHËS 3 – 6 VJEÇ

Tema: Bota Nënujore

Lënda: Gjuhe shqipe
  • Tema: Alisa që donte të shndërrohej në peshk

Lënda: Matematikë
  • Tema: Njohja me formën rrethore dhe forma të tjera

Lënda: Dituri natyre
  • Tema: Përse deti është i kripur?

Lënda: Edukim për shoqërinë
  • Tema: Kujdesi për mjedisin ku jetojne gjallesat ujore

Rubrika : " Një ditë në kopshtin tim"