MËSOJMË NGA SHTËPIA – AKTIVITETE DHE LOJRA EDUKATIVE PËR FËMIJËT E MOSHËS 3 – 6 VJEÇ

Tema: Kafshët e Pyllit

Lënda: Gjuhë shqipe
  • Tema: Lisi i vjetër

Lënda: Gjuhë shqipe
  • Tema: Pylli magjik

Lënda: Gjuhë shqipe
  • Tema: Si të krijojmë një përrallë

Lënda: Matematikë
  • Tema: Konceptet “i gjerë- i ngushtë”

Lënda: Dituri natyre
  • Tema: Karakteristikat e bimëve në pyll

Lënda: Arte
  • Tema: Tingujt e natyrës dhe muzika

Rubrika: " Një ditë në kopshtin tim"
  • Kopshti Nr.42 “Pulëbardha”