MËSOJMË NGA SHTËPIA – AKTIVITETE DHE LOJRA EDUKATIVE PËR FËMIJËT E MOSHËS 3 – 6 VJEÇ

Tema: Kafshët e Pyllit

Lënda: Gjuhë shqipe
  • Tema: Poku çamarroku

Lënda: Gjuhe shqipe
  • Tema: Ditëlindja e gjetheve sipas fëmijëve

Lënda: Matematike
  • Tema: Lidhja e numrit me sasinë

Lënda: Dituri natyre
  • Tema: Karakteristikat e banorëve të pyllit

Lënda: Edukim për shoqerinë
  • Tema: Kujdesi në mjedisin ku jetojnë kafshët

Rubrika "Një ditë në kopshtin tim" 
  • Kopshti Nr. 34/K