MËSOJMË NGA SHTËPIA – AKTIVITETE DHE LOJRA EDUKATIVE PËR FËMIJËT E MOSHËS 3 – 6 VJEÇ

Tema: Jeta në xhungël

Lënda: Gjuhë shqipe
  • Tema: Kafshët që rriten në xhungël

Lënda: Matematikë 
  • Tema: Krijimi i një vargu sipas një rregulli

Lënda: Dituri Natyre
  • Tema: Karakteristikat e jashtme të pemës së së palmës

Lënda: Arte
  • Tema: Si të ndërtojmë një ekspozitë

Lënda: Arte
  • Tema: Kënga “Në tropik”