MËSOJMË NGA SHTËPIA – AKTIVITETE DHE LOJRA EDUKATIVE PËR FËMIJËT E MOSHËS 3 – 6 VJEÇ

Tema e ditës: Cikli i fluturës

 1. Lënda : Gjuhë shqipe.
 • Tema : Çeli kumbulla (vjershë) mosha 3-4 vjeç 

 

        

           

 1. Lënda : Matematikë.
 • Tema: Loja e surprizës 

 • Zhvillon përqëndrimin
 • Nxit kureshtjen , ndjesinë e të prekurit.
 • Dallon format gjeometrike, dallon ngjyrat.
 • Njeh numrat 1,2,3.
 • Bëhet numërimi themelor e rreshtor.

 

 1. Lënda : Dituri natyre.
 • Tema: : Cikli i fluturës

 

 

 1. Lënda: Arte.
 • Tema : Ndërtimi i degës së kumbullës