MËSOJMË NGA SHTËPIA – AKTIVITETE DHE LOJRA EDUKATIVE PËR FËMIJËT E MOSHËS 3 – 6 VJEÇ

Tema: Jetesa në xhungël.

Rubrika  "Ora e përrallës"
  • Përralle nga mësuese Shpresa – “Kaçurrelja e artë”

Lënda: Gjuhë shqipe
  • Tema: Përrallë “Libri i xhunglës”

Lënda: Matematikë
  • Tema: Matja e gjatësisë me njësi jo standarte

Lënda: Dituri natyre
  • Tema: Karakteristikat e jashtme të kafshëve

Lënda: Edukim për shoqërinë
  • Tema: Rregullat e kafshëve

Lënda: Edukim fizik
  • Tema: Aktivitete të ndryshme fizike