MËSOJMË NGA SHTËPIA – AKTIVITETE DHE LOJRA EDUKATIVE PËR FËMIJËT E MOSHËS 3 – 6 VJEÇ

Tema: Kafshë të veçanta

Rubrika "Ora e përrallës" 
  • Tregim nga mësuese Blerta “Fajin mos e fshi”

Lënda: Gjuhë shqipe
  • Tema: Historia e arinjve dhe pandave

Lënda: Gjuhë shqipe
  • Tema: Gjëegjëza

Lënda: Dituri natyre
  • Tema: Identifikimi i pjesëve të trupit të kafshëve

Lënda: Arte
  • Tema: Format 3D me plastelinë

  • Lojra dhe aktivitete të lira