MËSOJMË NGA SHTËPIA – AKTIVITETE DHE LOJRA EDUKATIVE PËR FËMIJËT E MOSHËS 3 – 6 VJEÇ

Tema: Kafshët e rralla

Rubrika "Ora e përrallës" 
  • Përrallë nga mësuese Alma “Lapsat me ngjyrë”

Lënda: Gjuhe shqipe
  • Tema: Kafshë të rralla që rriten në planetin tonë

Lënda: Dituri natyre
  • Tema: Ndikimi i njeriut në mjedisin ku jetojnë kafshët

Lënda: Matematikë 
  • Tema: Konceptet “më parë, më pas”

Lënda: Matematikë 
  • Tema: Si të përdorim figurat gjeometrike

Lënda: Arte
  • Tema: Format 3D me plastelinë