MËSOJMË NGA SHTËPIA – AKTIVITETE DHE LOJRA EDUKATIVE PËR FËMIJËT E MOSHËS 3 – 6 VJEÇ

Tema: Më parë kishte…

Rubrika  "Ora e përrallës" 
  • Përrallë nga mësuese Entela – “Eja dallëndyshe”

Lënda: Gjuhë shqipe
  • Tema: Histori me dinosaur

Lënda: Matematikë
  • Tema: Renditja e ngjarjeve gjatë një dite.
Lënda: Arte
  • Tema: Forma tri dimensionale me letër

Lënda: Arte 
  • Tema: Forma tri dimensionale me karton

Lënda: Edukim pë shoqërinë
  • Tema: Këshilla dhe informacione për ne

Lojra të lira
  • Tema: Gatime me brumë; pica, kek, biskota