MËSOJMË NGA SHTËPIA – AKTIVITETE DHE LOJRA EDUKATIVE PËR FËMIJËT E MOSHËS 3 – 6 VJEÇ

Tema: Miku im më i mirë

Rrugëtimi i librit

https://youtu.be/GT7CfPc4oA0

Rubrika “Ora e përrallës”

Përrallë nga mësuese Xhuli “Balona e ketrit Tyty”

https://youtu.be/Yxn3QB9fdNk

Përrallë nga mësuese Dhurata ” Korona e vogël”

https://youtu.be/mE6ZD0MHVt8

Rikujtojmë se si mirëmbahen librat

https://youtu.be/aKENttHmwZU

Si të bëjmë një libër

https://youtu.be/z5nrTA1sArc

Mësojmë dhe argëtohemi – “Hedhja e topit”

https://youtu.be/C-7NkMmAR00