MËSOJMË NGA SHTËPIA – AKTIVITETE DHE LOJRA EDUKATIVE PËR FËMIJËT E MOSHËS 3 – 6 VJEÇ

Tema: Me tokën për tokën

 

  • Historia e tokës

 

 

  • Djali që fliste me tokën

 

 

  • Dita e Tokës

 

 

  • Pedaloj për ajër më të pastër

 

 

  •  Kujdesem për kafshët me dashuri

 

 

  • Kujdesemi për tokën sot që ushqehemi shëndetshëm nesër

 

 

  • Riciklojmë dhe mbajmë pastër ambientin