MËSOJMË NGA SHTËPIA – AKTIVITETE DHE LOJRA EDUKATIVE PËR FËMIJËT E MOSHËS 3 – 6 VJEÇ

Tema: Do ngrejmë përsëri balona

 

Rubrika “Ora e përrallës”

 Përralla – “Konkursi i muzikës”

 

 

Lënda: Gjuhë shqipe

Tema: Balona e ketrit Tyty

 

 

Lënda: Gjuhë shqipe

Tema: Mia, Blond dhe balona

 

 

Lënda: Matematikë

Tema: Si u bë vija e dobishme

 

 

Lënda: Arte

Tema: Si të realizojmë balonë në mënyra e forma të ndryshme

1- Balonë me materiale të riciklueshme

 

2- Balona gjashtëkendore “Balonë tabake”

 

 

Lënda: Dituri natyre

Tema: Rastet e ndotjes ose dëmtimit të një mjedisi natyror