MËSOJMË NGA SHTËPIA – AKTIVITETE DHE LOJRA EDUKATIVE PËR FËMIJËT E MOSHËS 3 – 6 VJEÇ

Tema e ditës:  Ngjyrat e pranverës

Rubrika “Ora e përrallës”

Përrallë – “Një gosti me ëmbëlsira”

 

 

Lënda: Gjuhë shqipe

Tema: Pranvera dhe kërmilli Nina

 

 

Lënda: Gjuhë shqipe

Tema: Gjëegjëza

 

 

Lënda: Matematikë

Tema: Numërim duke veçuar

 

 

Lënda: Edukim për shoqërinë

Tema: Sjelljet qytetare në interes të së mirës së përbashkët

 

 

Lënda: Arte

Tema: Ndërtimi i kërmillit (Përdorim i teknikave të ndryshme)

 

 

Lënda: Arte

Tema: Ndërtimi i nje kartoline