MËSOJMË NGA SHTËPIA – AKTIVITETE DHE LOJRA EDUKATIVE PËR FËMIJËT E MOSHËS 3 – 6 VJEÇ

Tema: Aktivitete dhe lojra sipas fëmijëve.

Tema: Kujdesi për veten

  • Ushqehemi shëndetshëm

 

 

Tema: Kujdesi për veten

  • Kujdesi për higjenën orale

 

 

Tema: Punojmë dhe shpjegojmë bukur temat mësimore.

  • Punime me teknika te ndryshme

 

 

  • Interpretojme dhe lexojmë bukur vjersha e përralla.