MËSOJMË NGA SHTËPIA – AKTIVITETE DHE LOJRA EDUKATIVE PËR FËMIJËT E MOSHËS 3 – 6 VJEÇ

Tema: Aktivitete dhe lojra sipas fëmijëve.

 

Lënda: Dituri Natyre

  • Tema: Kujdesi për bimët, për natyrën

 

 

Lënda: Edukim fizik sporte dhe shëdeti

  • Tema: Kujdesi për veten, aktivitete dhe lojra të lira fizike.

 

 

Lënda: Matematikë

  • Tema: Mësojmë dhe argotohemi nëpërmjet numrave dhe formave gjeometrike

 

 

Lënda: Arte

  • Tema: Teknika me sitë