MËSOJMË NGA SHTËPIA – AKTIVITETE DHE LOJRA EDUKATIVE PËR FËMIJËT E MOSHËS 3 – 6 VJEÇ

Tema: Të tregoj nje përrallë!

 

Rubrika “Ora e përrallës”

  • Përrallë “Libri i xhunglës”

 

 

Lënda: Gjuhë shqipe

  • Tema: Roja i tullumbaceve

 

 

Lënda: Matematikë

  • Tema: Zgjidhje te thjeshta situatash problemore (Grupmosha 3 – 4 vjeç)

 

 

Lënda: Matematikë

  • Tema: Zgjidhje te thjeshta situatash problemore (Grupmosha 4 – 5 vjeç)

 

 

Lënda: Matematikë

  • Tema: Zgjidhje te thjeshta situatash problemore (Grupmosha 5 – 6 vjeç)

 

 

Lënda: Arte

  • Tema: Si të vizatojme kafshë me pëllëmbën e dorës

 

 

Lënda: Arte

  • Tema: Tullumbacet gazmore