MËSOJMË NGA SHTËPIA – AKTIVITETE DHE LOJRA EDUKATIVE PËR FËMIJËT E MOSHËS 3 – 6 VJEÇ

Tema: Magjia e teatrit

Rubrika “Ora e përrallës”

  • Përrallë – Shfaqja e kafshëzave të pallatit

 

 

Lënda Gjuhë Shqipe

  • Tema: Fabulat

 

 

Lënda: Gjuhë Shqipe

  • Tema: Luajmë teatër

 

 

Lënda: Matematikë

  • Tema: Pjesa dhe e tëra

 

 

Lënda: Edukim fizik sporte dhe shëdeti

  • Tema: Higjena orale tek fëmijët

 

 

Lënda: Arte

  • Tema: Si të ndërtojmë delen me aplikacion