MËSOJMË NGA SHTËPIA – AKTIVITETE DHE LOJRA EDUKATIVE PËR FËMIJËT E MOSHËS 3 – 6 VJEÇ

Tema: Ushqehemi shëndetshëm

Lënda: Gjuhe shqipe

  • Tema: Loja e Kleas me shoqet e saja

 

Lënda : Matematikë

  • Tema: Zgjidhje situatash problemore me mbledhje për grupin e tretë

 

Lënda: Dituri Natyre

  • Tema: Gjurmët e kafshëve

 

Lënda Edukim fizik

  • Tema: Ushqehemi shëndetshëm

 

Lënda: Arte

  • Tema: Punim me sitë