MËSOJMË NGA SHTËPIA – AKTIVITETE DHE LOJRA EDUKATIVE PËR FËMIJËT E MOSHËS 3 – 6 VJEÇ

Tema: Çfar marrim nga fshati?

Rubrika “Ora e përrallës”

  • Përralla “Shtëpiza prej çokollate”

 

Lënda : Gjuhë shqipe

  • Tema : Pula e vogël e kuqe

 

 

  • Lojë gjuhësore

 

 

Lënda: Dituri natyre

  • Tema: Procesi i grurit

 

 

Lënda: Arte

  • Tema: Lulja ime e fjalëve

 

 

Lënda: Matematikë

  • Tema: Paraqitja e numrit 10