MËSOJMË NGA SHTËPIA – AKTIVITETE DHE LOJRA EDUKATIVE PËR FËMIJËT E MOSHËS 3 – 6 VJEÇ

Tema: Kujdesi per veten
Rubrika “Ora e përralles”
  • Përralla “Ylli i lumturisë”

 

 

Lënda: Gjuhë shqipe
  • Tema: Arushi që nuk bënte banjë

Lënda: Matematikë
  • Tema: Zgjidhje e situatave problemore

 

Lënda: Dituri natyre
  • Tema: Kujdesi për lulet

 

Lënda: Arte
  • Tema: Kafshët e fermës me materiale të riciklueshme

 

Lënda: Edukim për Shoqërinë
  • Tema: Mirëmbajtja e librave