MËSOJMË NGA SHTËPIA – AKTIVITETE DHE LOJRA EDUKATIVE PËR FËMIJËT E MOSHËS 3 – 6 VJEÇ

Tema: Aktivitete dhe lojra sipas fëmijëve.
  • Edhe une ndihmojë prindërit në gatim
  • Jo vetëm mësime por edhe aktivitet fizik

 

 

  • Ndërtojmë fermën shpjegojmë bukur kafshët e fermës

 

 

  • Punojmë bukur me letër e gërshërë