MËSOJMË NGA SHTËPIA – AKTIVITETE DHE LOJRA EDUKATIVE PËR FËMIJËT E MOSHËS 3 – 6 VJEÇ

 

Tema: Procesi i dramatizimit

 

 

  • Dramatizim: “Lejleku dhe gaforrja”

 

 

Tema: Konceptet me veprime matematikore

 

  • Lënda: Matematike

 

 

Tema: Emërtojme gjallesat

 

  • Lënda: Gjuhe Shqipe

 

 

Tema: Cikli jetesor i lejlekut

 

  • Lënda: Dituri Natyre

 

 

Tema: Punim me dorë –  Lejleku dhe gaforrja

 

  • Lënda: Arte