MËSOJMË NGA SHTËPIA – AKTIVITETE DHE LOJRA EDUKATIVE PËR FËMIJËT E MOSHËS 3 – 6 VJEÇ

Tema: Ndryshimi midis fshatit dhe qytetit
Rubrika “Ora e përrallës”
  • Përrallë – “Lepurushët higjenushët”
Lënda: Gjuhë Shqipe
  • Tema: Miu i fshatit dhe miu i qytetit
Lënda: Matematikë
  • Tema: Përsëritje e numrave të mësuar
Lënda: Dituri natyre.
  • Tema: Njihemi me qytetin dhe fshatin
Lënda: Arte
  • Argetohemi duke vizatuar kafshë.
Aktivitete dhe lojra te lira