MËSOJMË NGA SHTËPIA – AKTIVITETE DHE LOJRA EDUKATIVE PËR FËMIJËT E MOSHËS 3 – 6 VJEÇ

Tema: Kafshët e Punës
“Rubrika e Përrallës”
  • Tema: Përralla “Bambi”

 

  • Tema: Përrallë “Kali dhe gomari”

 

 

Lënda: Gjuhë Shqipe
  • Tema: Loja e shkrojnave me dritare

 

 

Lënda: Matematikë
  • Tema: Numërimi rreshtor nga 1 – 9

 

Lënda: Dituri natyre
  • Tema: Të vegjëlit e kafshëve

 

Lënda: Arte
  • Tema: Argëtohemi duke përdorur materiale të reciklueshme

 

Aktivitete dhe lojra te lira
  • Tema: “Ndjekim yjet”