MËSOJMË NGA SHTËPIA – AKTIVITETE DHE LOJRA EDUKATIVE PËR FËMIJËT E MOSHËS 3 – 6 VJEÇ

Tema: Kafshet e punës
Rubrika “Ora e përrallës”
  • Tema: Përse u zemërua deti

 

Lënda: Gjuhë Shqipe
  • Tema: Tregim “Pëllitja e gomarit”
Lënda: Dituri natyre
  • Tema: Rëndësia e ujit për lulet

 

Lënda: Arte
  • Tema: Si të realizojmë kafshë prej letre 

 

Lënda: Edukim fizik, sporte dhe shëndeti
  • Tema: Ushtrime gjimnastikore