MËSOJMË NGA SHTËPIA – AKTIVITETE DHE LOJRA EDUKATIVE PËR FËMIJËT E MOSHËS 3 – 6 VJEÇ

Tema: Ferma

  • Rubrika “Ora e përralles”

 

 

Lënda: Gjuhë shqipe

  • Tema: Qeni me bisht te shkurter

 

 

Lënda: Matematikë

  • Tema: Koncepte matematikore 2

 

 

Lënda: Dituri natyre.

  •  Tema: Zerat e kafshëve të fermës

 

 

Lënda: Arte.

  • Tema : Si të realizojmë një shënjuese libri.

 

 

Lënda: Edukim fizik

  • Tema: Sporti dhe shëndeti