MËSOJMË NGA SHTËPIA – AKTIVITETE DHE LOJRA EDUKATIVE PËR FËMIJËT E MOSHËS 3 – 6 VJEÇ

Tema : Ferma dhe disa kafshe të saj.

Lënda : Gjuhë shqipe.

  • Përrallë – Djali prej biskote

 

 

Lënda: Matematikë

  • Tema: Konceptet matematikore

 

 

Lënda: Dituri natyre

  • Tema : Kafshët e fermës

 

 

Lënda: Arte

  • Tema: Si të realizojmë një libër në shtëpi? (fletëpalosje)