MËSOJMË NGA SHTËPIA – AKTIVITETE DHE LOJRA EDUKATIVE PËR FËMIJËT E MOSHËS 3 – 6 VJEÇ

Tema: Aktivitete dhe lojra sipas fëmijëve

  • Argëtohemi dhe qëndrojmë shëndetshëm.

 

 

  • Punojmë siç na ka porositur mësuesja

 

 

  • Tregojmë bukur gjëegjëza

 

 

  • Erdhi pranvera, mbjellim

 

 

  • Mësojmë dhe argëtohemi