MËSOJMË NGA SHTËPIA – AKTIVITETE DHE LOJRA EDUKATIVE PËR FËMIJËT E MOSHËS 3 – 6 VJEÇ

Tema “Gjëegjëzat”

 

  • Gjëegjëzat

 

 

  • Gjëegjëzat

 

 

  • Lënda matematikë: Luajmë me numrat

 

 

  • Përrallë – Ferma e fermerit plak 

Lënda: Dituri natyre

 

 

  • Tema: Mjetet e transportit

Lënda: Arte

 

 

  • Tema: “Ngjyrosim botën me blu”

Lënda: Arte