MËSOJMË NGA SHTËPIA – AKTIVITETE DHE LOJRA EDUKATIVE PËR FËMIJËT E MOSHËS 3 – 6 VJEÇ

Tema “Miku im më i mirë”

 

Ora e përrallës

  • 2 prill – Dita ndërkombëtare e librit për fëmijë

 

  • Tregim “Shoku im i veçantë”

 

 

Tema : Mësojme gjëegjëza

  • Lënda : Gjuhë shqipe

 

 

Tema: Teknika e punës me dritë- hije.

Lënda: Arte 

 

Tema: Argëtohemi duke pikturuar lule

Lënda : Arte