PËRALLA E MBRËMJES NË TIRANË

2 Prill Dita e Librit për Fëmijë,  prindër dhe fëmijë të kopshteve publike të Tiranës u bënë pjesë e hapësirës në Radio Tirana për Fëmijë, “Koha për gjumë”

“ Me kokën në jastëk dhe me veshin tek radio dëgjojmë përrallat e mbrëmjes në Tiranë përmes Radio Tiranës”

#DPÇK #fëmijëtetiranës

 #sektoriikopshteve

#Promovimilibritpërfëmijë

#tëqëndruaritbashkë

#tëlexuariteautoreveshqiptarë