KALIMI I FËMIJËVE NGA ÇERDHJA NË KOPSHT DHE NGA KOPSHTI NË SHKOLLË

KALIMI I FËMIJËVE NGA ÇERDHJA NË KOPSHT DHE NGA KOPSHTI NË SHKOLLË

Procesi i kalimit nga një institucion në tjetrin shënon një ndryshim të madh për fëmijët. Ky kalim mund të jetë i qetë 🙂 për disa fëmijë ose ankthioz 😧 për disa të tjerë. Si të përgatisni fëmijët për këtë ndryshim?

keshillaperprinderit#femijeteshendetshem#femijetetiranes#dpçk