HORIZONTE TË REJA NË PUNËN ME FËMIJËT ME NEVOJA TË VEÇANTA

Trajnim i mësueseve të arsimit parashkollor 🧑🏻‍🏫👩‍🏫 pranë Universitetit “Logos” @kulogos 🏢me temë: “Horizonte të reja në punën me fëmijët me nevoja të veçanta” 👧🏻🧒👨🏽‍🦯👩‍🦼Falenderojmë  Prof. Dr. Erleta Mato, Dr. Edvaldo Begotaraj dhe M.Sc. Theano Kostoli 🙏 të cilët trajnuan mësueset e kopshteve publike të Tiranës 🏘🎠 me tema si #gjitheperfshirja 🤝 #diskeksia 💬 dhe #autizmi 🧩