DOKUMENTACIONI QË DUHET TË PARAQITET NGA STUDENTËT DHE VULLNETARËT

Dokumentacioni që duhet të paraqitet nga studentët e interesuar për realizimin e praktikave mësimore dhe vullnetarët që shprehin dëshirë për të qënë pjesë e Çerdheve dhe Kopshteve të Bashkisë Tiranë.

Klikoni linkun më poshtë për të shkarkuar formularin:

https://femijetetiranes.al/wp-content/uploads/2020/02/Dokumentacioni-per-praktikat-mesimore-dhe-vullnetaret-2.pdf