DITA UNIVERSALE E FËMIJËVE

Kam të drejtë të kem
1️⃣ emër
1️⃣ familje
1️⃣ shtëpi
Kam të drejtë
🥁 të luaj
✏️ të mësoj
💬 të them atë që mendoj.
O sa shumë të drejta,
çdo ditë në çerdhe po i mësoj!