COVID – 19, Këshilla për prinderit – Si të flisni me fëmijët