Category: Te Tjera

Sinjalizim

Ligji nr. 60 /2016 “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve.” VKM nr. 816, dt.16.11.2016 “Për strukturën, kriteret e përzgjedhjes dhe marrëdhëniet e punës së punonjësve të Njësisë Përgjegjëse në autoritetet publike, ne zbatim te Ligjit nr. 60 /2016 “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve” Rregullore për hetimin administrativ të sinjalizimit dhe mbrojtjen e konfidencialitetit  

Continue Reading

Vende vakante

Tiranë, më   23.05.2022 DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve për pozicionin “Ndihmes Kuzhiniere pranë INNSH” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 24.05.2022 nga ora 10:00 deri më 11:00. Drita Gaci Shpresa Elmazaj Fjorentina Dhimpali Majlinda Daberdini Albana Miolli Manushaqe Bllako […]

Continue Reading

Tarifat

– Tarifa e ditëgrënieve për çerdhet 130 lekë/ditë – Tarifa e ditëgrënieve për kopshtet 160 lekë/ditë – 5000 lekë fondi I garancisë

Continue Reading

Informacion për fëmijën tuaj

  Keshilla per zhvillimin konjitiv 2-3-Vjec     Keshilla per zhvillimin konjitiv 0-2 Vjeç     Keshilla per rritjen e aftesise riperteritese     Keshilla per reduktimin e shqetesimeve te te ngrenit     Keshilla per reduktimin e mungeses se vemendjes hiperaktivitetit     Keshilla per pershtatjen ne cerdhe     Keshilla kur ne familje […]

Continue Reading