Category: Te Tjera

Vende vakante

  R E P U B L I KA  E  S H Q I P Ë R I S Ë BASHKIA E TIRANËS DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE                                                                                                      Tiranë, më 29.06.2021 SHPALLJE E KLASIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR TË KANDIDATËVE PËR DREJTOR TË KOPSHTIT PETRELË Referuar vlerësimit të Komisionit, bazuar në kriteret kualifikuese, intervistën […]

Continue Reading

Tarifat

– Tarifa e ditëgrënieve për çerdhet 130 lekë/ditë – Tarifa e ditëgrënieve për kopshtet 160 lekë/ditë – 5000 lekë fondi I garancisë

Continue Reading

Informacion për fëmijën tuaj

  Keshilla per zhvillimin konjitiv 2-3-Vjec     Keshilla per zhvillimin konjitiv 0-2 Vjeç     Keshilla per rritjen e aftesise riperteritese     Keshilla per reduktimin e shqetesimeve te te ngrenit     Keshilla per reduktimin e mungeses se vemendjes hiperaktivitetit     Keshilla per pershtatjen ne cerdhe     Keshilla kur ne familje […]

Continue Reading