Category: Te Tjera

Sinjalizim

Ligji nr. 60 /2016 “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve.” VKM nr. 816, dt.16.11.2016 “Për strukturën, kriteret e përzgjedhjes dhe marrëdhëniet e punës së punonjësve të Njësisë Përgjegjëse në autoritetet publike, ne zbatim te Ligjit nr. 60 /2016 “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve” Rregullore për hetimin administrativ të sinjalizimit dhe mbrojtjen e konfidencialitetit  

Continue Reading

Vende vakante

________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ Tiranë, më  01.12.2023 BASHKIA TIRANËDREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE   Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve për pozicionin “Operator Braille në Institutin e Nxënësve që Nuk Shikojnë” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 04.12.2023 nga ora 10:30 deri më 11:00.   1- […]

Continue Reading

Tarifat

– Tarifa e ditëgrënieve për çerdhet 130 lekë/ditë – Tarifa e ditëgrënieve për kopshtet 160 lekë/ditë – 5000 lekë fondi I garancisë

Continue Reading

Informacion për fëmijën tuaj

  Keshilla per zhvillimin konjitiv 2-3-Vjec     Keshilla per zhvillimin konjitiv 0-2 Vjeç     Keshilla per rritjen e aftesise riperteritese     Keshilla per reduktimin e shqetesimeve te te ngrenit     Keshilla per reduktimin e mungeses se vemendjes hiperaktivitetit     Keshilla per pershtatjen ne cerdhe     Keshilla kur ne familje […]

Continue Reading