Category: Njoftimet Administrative

APLIKIMET PËR REGJISTRIM NË KOPSHTIN NR. 42

Të nderuar prindër! Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve, Bashkia Tiranë, ju njofton se do te rihapet shërbimi në Kopshtin Nr. 42. Aplikimet për regjistrimin e fëmijëve do të kryhen në Drejtorinë e Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, me adresë Rruga e Barrikadave, Çerdhja Nr. 1, duke filluar nga data 30 Shtator 2021 – […]

Continue Reading

APLIKIMET PËR REGJISTRIM NË KOPSHTET PUBLIKE TË BASHKISË SË TIRANËS PËR SEZONIN 2021 – 2022

Të nderuar prindër! Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve ju njofton se: Në datat 01 – 15 Shtator 2021, ora 09:00 – 14:00, do të kryhet procedura e aplikimit për regjistrim në kopshtet publike të Bashkisë Tiranë. Aplikimi do të kryhet pranë kopshtit ku synohet të regjistrohet fëmija. Bashkëngjitur, gjeni dokumentacionin e nevojshëm për […]

Continue Reading

APLIKIMET PËR REGJISTRIMIN E FËMIJËVE NË ÇERDHET PUBLIKE TË BASHKISË SË TIRANËS, PËR SEZONIN 2021 – 2022

Të nderuar prindër! Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve ju njofton se: Në datat 07 – 11 Qershor 2021 në çdo çerdhe publike të Bashkisë Tiranë, do të kryhet procedura e aplikimit për regjistrimin e fëmijëve në çerdhe. Bashkëngjitur, gjeni dokumentacionin e nevojshëm për aplikim. Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve, ju bën me […]

Continue Reading

APLIKIMET PËR REGJISTRIM NË ÇERDHE/KOPSHT, QESARAKË

Të nderuar prindër! Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve, Bashkia Tiranë, ju njofton se hapet shërbim i ri me Çerdhe/Kopsht, në Zonën e Qesarakës. Aplikimet për regjistrimin e fëmijëve do të kryhen në Drejtorinë e Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve,  me adresë Rruga e Barrikadave, Çerdhja Nr. 1, duke filluar nga data  06 Prill […]

Continue Reading

APLIKIMET PËR REGJISTRIM NË KOPSHTET PUBLIKE TË BASHKISË SË TIRANËS PËR SEZONIN 2020 – 2021

Të nderuar prindër! Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve ju njofton se: Në datat 01 – 11 Shtator 2020, ora 09:00 – 14:00, do të kryhet procedura e aplikimit për regjistrim në kopshtet publike të Bashkisë Tiranë. Aplikimi do të kryhet pranë kopshtit ku synohet të regjistrohet fëmija. Sqarim: Ju lutemi, formularin bashkëngjitur plotësojeni […]

Continue Reading

NJOFTIM

Tё nderuar Prindёr/Qytetarё, pёr shkak tё situatёs sё shkaktuar nga COVID-19, Ju informojmё se pёr çdo informacion/kёrkesё/ankesё lidhur me procedurёn e regjistrimit tё fёmijёve nё çerdhet dhe kopshtet publike tё Bashkisё Tiranё apo informacione tё tjera qё lidhen me shёrbimin qё ofrohet, lutemi tё shkruani nё  rubrikën “Na Shkruaj” në adresёn zyrtare https://femijetetiranes.al/ ose në […]

Continue Reading