Category: Njoftimet Administrative

Njoftim Referuar VKB nr. 35 date 28.03.2024

Të nderuar prindër, referuar VKB nr. 35 date 28.03.2024, “Per disa shtesa dhe ndryshime ne VKB nr.158 date 26.12.2019 te KB “Per sisitemin e taksave dhe tarifave vendore ne qytetin e Tiranes”, ju informojme se tarifa ditore e Çerdhes dhe dhe ajo e kopshteve eshte ndryshuar sipas VKB bashkelidhur. 

Continue Reading

APLIKIMET PËR REGJISTRIMIN E FËMIJËVE NË ÇERDHET PUBLIKE TË BASHKISË SË TIRANËS, PËR SEZONIN 2024 – 2025

Të nderuar prindër! Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve ju njofton se: Në datat 03 – 07 Qershor 2024 në çdo çerdhe publike të Bashkisë Tiranë, do të kryhet procedura e aplikimit për regjistrimin e fëmijëve në çerdhe. Bashkëngjitur, gjeni dokumentacionin e nevojshëm për aplikim. Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve, ju bën […]

Continue Reading

APLIKIMET PËR REGJISTRIMIN E FËMIJËVE NË ÇERDHET PUBLIKE TË BASHKISË SË TIRANËS, PËR SEZONIN 2023 – 2024

Të nderuar prindër! Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve ju njofton se: Në datat 05 – 09 Qershor 2023 në çdo çerdhe publike të Bashkisë Tiranë, do të kryhet procedura e aplikimit për regjistrimin e fëmijëve në çerdhe. Bashkëngjitur, gjeni dokumentacionin e nevojshëm për aplikim. Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve, ju bën me […]

Continue Reading

APLIKIMET PËR REGJISTRIMIN E FËMIJËVE NË KOPSHTET PUBLIKE TË BASHKISË SË TIRANËS, PËR SEZONIN 2023 – 2024

Të nderuar prindër! Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve ju njofton se: Në datat 12 – 23 qershor 2023, ora 09:00 – 14:00, në çdo kopsht publik të Bashkisë Tiranë, do të kryhet procedura e aplikimit për regjistrimin e fëmijëve në kopsht. Aplikimi do të kryhet vetëm për fëmijët të cilët nuk kanë frekuentuar […]

Continue Reading

Njoftim

Të nderuar prindër!Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve ju njofton se:Së shpejti do të hapet shërbimi i ri në Çerdhen dhe Kopshtin e Integruar, në Njësinë Administrative Ndroq, Adresa: Lagjia e Re, Ndroq. Aplikimet fillojnë nga data 24 Prill 2023 e në vijim, ora 09:00 – 14:00, në Çerdhen/Kopshtin Ndroq, si dhe pranë Drejtorisë […]

Continue Reading

APLIKIMET PËR REGJISTRIMIN E FËMIJËVE NË KOPSHTET PUBLIKE TË BASHKISË SË TIRANËS, PËR SEZONIN 2022 – 2023

Të nderuar prindër! Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve ju njofton se: Në datat 13 – 24 qershor 2022, ora 09:00 – 14:00, në çdo kopsht publik të Bashkisë Tiranë, do të kryhet procedura e aplikimit për regjistrimin e fëmijëve në kopsht. Aplikimi do të kryhet vetëm për fëmijët të cilët nuk kanë frekuentuar […]

Continue Reading

APLIKIMET PËR REGJISTRIMIN E FËMIJËVE NË ÇERDHET PUBLIKE TË BASHKISË SË TIRANËS, PËR SEZONIN 2022 – 2023

Të nderuar prindër! Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve ju njofton se: Në datat 06 – 10 Qershor 2022 në çdo çerdhe publike të Bashkisë Tiranë, do të kryhet procedura e aplikimit për regjistrimin e fëmijëve në çerdhe. Bashkëngjitur, gjeni dokumentacionin e nevojshëm për aplikim. Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve, ju bën me […]

Continue Reading

NJOFTIM

Për të gjithë ju studentë që jeni të interesuar për të realizuar praktikën në çerdhet dhe kopshtet e Bashkisë Tiranë, ju informojmë se duhet të aplikoni on-line në faqen zyrtare të Bashkisë Tiranë https://tirana.al , në linkun  https://tirana.al/praktika.                                                                                                               Faleminderit!

Continue Reading