Category: Galeri

Improvizimi i piknikut

Improvizimi i piknikut. Mbledhja e frutave, lodrave e sendeve të tjera në shtëpi, të cilat nevojiten për të shkuar në piknik. Emërtimi i sendeve që fëmijët bashkë me prindërit kanë zgjedhur për të marrë me vete në piknik. Përralla “Pikniku i Arushit Tedi”.  

Continue Reading