Bashkëpunojmë me Ecovolis për të bërë më të bukur ditën e vogëlushëve tanë

Fëmijët e çerdhes Nr. 50 dhe kopshtit Nr. 56  mësuan të pedalojnë me biçikletat Ecovolis.

Faleminderit Ecovolis që e betë akoma më të bukur këtë ditë me diell për vogëlushët tanë.