Author: D.P.Ç.K

HORIZONTE TË REJA NË PUNËN ME FËMIJËT ME NEVOJA TË VEÇANTA

Trajnim i mësueseve të arsimit parashkollor 🧑🏻‍🏫👩‍🏫 pranë Universitetit “Logos” @kulogos 🏢me temë: “Horizonte të reja në punën me fëmijët me nevoja të veçanta” 👧🏻🧒👨🏽‍🦯👩‍🦼Falenderojmë  Prof. Dr. Erleta Mato, Dr. Edvaldo Begotaraj dhe M.Sc. Theano Kostoli 🙏 të cilët trajnuan mësueset e kopshteve publike të Tiranës 🏘🎠 me tema si #gjitheperfshirja 🤝 #diskeksia 💬 dhe […]

Continue Reading

DITA BOTËRORE E RADIOS

#DitaBoteroreeRadios 📻 Projekt “Dëgjoje zërin tim” 📻🗣Fëmijët e Kopshteve të Tiranës 👫 vizituan disa radio në kryeqytet  për të njohur radion si institucion te fjalës së lirë dhe për të provuar emocionin tek dëgjojnë zërin e tyre në mikrofon. Fëmijët ndoqën nga afër provat e Orkestrës Simfonike te  @radiotirana_ 📽🎙🎶, hynë  ne një nga emisionet e Top […]

Continue Reading

NJOFTIM

Të nderuar nxënës dhe pindër! Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve, Bashkia Tiranë, ju bën me dije se: Mbështetja financiare për nxënësit me arritje të shkëlqyera për vitin shkollor 2020 – 2021, ka kaluar në llogaritë e tyre personale. Jeni të lutur të paraqiteni pranë çdo dege të Bankës Credins, për të tërhequr përfitimin. […]

Continue Reading

Sinjalizim

Ligji nr. 60 /2016 “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve.” VKM nr. 816, dt.16.11.2016 “Për strukturën, kriteret e përzgjedhjes dhe marrëdhëniet e punës së punonjësve të Njësisë Përgjegjëse në autoritetet publike, ne zbatim te Ligjit nr. 60 /2016 “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve” Rregullore për hetimin administrativ të sinjalizimit dhe mbrojtjen e konfidencialitetit  

Continue Reading

APLIKIMET PËR REGJISTRIM NË KOPSHTIN NR. 42

Të nderuar prindër! Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve, Bashkia Tiranë, ju njofton se do te rihapet shërbimi në Kopshtin Nr. 42. Aplikimet për regjistrimin e fëmijëve do të kryhen në Drejtorinë e Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, me adresë Rruga e Barrikadave, Çerdhja Nr. 1, duke filluar nga data 30 Shtator 2021 – […]

Continue Reading