MËSOJMË NGA SHTËPIA – AKTIVITETE DHE LOJRA EDUKATIVE PËR FËMIJËT E MOSHËS 3 – 6 VJEÇ

Tema: Aktivitete dhe lojra sipas fëmijëve

 

1. Vjersha “Çeli kumbulla”

 

 

2. Dramatizim “Tre fluturat”

 

 

3. “Këcejmë dhe këndojmë në kushtet e shtëpisë”

 

 

4. “Punojmë siç na ka porositur mësuesja”

 

 

5.  “Shpjegojmë bukur mësimet shokëve dhe shoqeve të kopshtit”