PROGRAMI I EDUKIMIT NË ÇERDHE – MODELE AKTIVITETESH NË SHTËPI PËR PRINDËRIT

PROGRAMI I MUAJIT MAJ
TEMA: FORMAT E ARGËTIMIT, SPORTET DHE LOJËRAT

Java 4

Tema: Përgatisim vjersha e këngë për festën e 1 Qershorit

Dita e premte: Përgatisim kartolinën, vjersha e këngë për festën e 1 Qershorit.

Rubrika e vjershës

Vjersha: “Ga ga bën pata” dhe “Pata qafëgjata”

Rubrika e punës me dorë

Edukatoret na tregojnë 2 mënyra se si të krijojmë kartolinën e festës.
Fëmijët me ndihmën e prindërve mund të krijojnë së bashku një kartolinë.

 

 

Aktiviteti “Pema ime”

Edukatorja bashkë me fëmijën na tregon hap pas hapi si të krijojmë një pemë me karton. Më pas ata modelojnë aktivitetin.

Rubrika e këngës – Kënga “Erdhi pranvera”

Mësojmë të këndojmë së bashku.

Rubrika Kërcejmë së bashku

Kënga: “1 Qershori festa jonë”