PROGRAMI I EDUKIMIT NË ÇERDHE – MODELE AKTIVITETESH NË SHTËPI PËR PRINDËRIT

PROGRAMI I MUAJIT MAJ
TEMA: FORMAT E ARGËTIMIT, SPORTET DHE LOJËRAT

Java 3

Tema: Lojërat me numrat

Dita e Premte: Mësojmë të radhisim

Rubrika e bisedës

Edukatorja ju tregon fëmijëve se si të radhisin lulet me numrat nga 1-10, përmes një punimi të krijuar më parë prej saj.

Rubrika e Lojës “Kubi i aktivitetit fizik”

Edukatorja tregon se si të krijojmë një kub prej kartoni dhe më pas improvizon lojën.

Përralla “Tre derrkucët”

Edukatorja interpreton përrallën me personazhet dhe elementët e saj, të krijuar me punë dore.

Aktivitet

Vogëlushët zhvillojnë lojra të ndryshme me numra