Njohja e veshjeve të stinës së pranverës

Njohja e veshjeve të stinës së pranverës.

Realizimi i ekspozitës së veshjeve. 👚👕