Njoftimet Administrative

Të nderuar prindër! Nisur nga pyetjet e drejtuara në adresën tonë zyrtare, si dhe nga telefonatat e shumta të marra
Të nderuar prindër! Nisur nga pyetjet e drejtuara në adresën tonë zyrtare, si dhe nga telefonatat e shumta të marra
Të nderuar prindër! Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve ju njofton se: Në datat 07 – 11 Qershor 2021 në
Të nderuar prindër! Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve, Bashkia Tiranë, ju njofton se hapet shërbim i ri me
Të nderuar prindër! Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve ju njofton se: Në datat 01 – 11 Shtator 2020,
Tё nderuar Prindёr/Qytetarё, pёr shkak tё situatёs sё shkaktuar nga COVID-19, Ju informojmё se pёr çdo informacion/kёrkesё/ankesё lidhur me procedurёn
Të nderuar prindër! Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve, ju bën me dije se fëmijët që kanë frekuentuar çerdhen
Të nderuar prindër! Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve ju njofton se: Në datat 22 – 26 Qershor 2020
Të nderuar prindër! Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve ju njofton se: Në datat 22 - 26 Qershor 2020 në
PYETËSOR PËR PRINDËRIT 👨🏼‍💻👩🏼‍💻 E FËMIJËVE TË ÇERDHEVE DHE TË KOPSHTEVE Të nderuar prindër👱🏻‍♂️👩🏼, dëshirojmë të marrim një informacion për