Njoftimet Administrative

Të nderuar prindër, referuar VKB nr. 35 date 28.03.2024, "Per disa shtesa dhe ndryshime ne VKB nr.158 date 26.12.2019 te KB "Per
Të nderuar prindër! Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve ju njofton se: Në datat 03 – 07 Qershor 2024
Të nderuar prindër! Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve ju njofton se: Në datat 05 – 09 Qershor 2023 në
Të nderuar prindër! Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve ju njofton se: Në datat 12 – 23 qershor 2023,
Të nderuar prindër!Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve ju njofton se:Së shpejti do të hapet shërbimi i ri në
Të nderuar prindër! Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve ju njofton se: Në datat 01 – 09 Shtator 2022,
Të nderuar prindër! Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve ju njofton se: Në datat 13 – 24 qershor 2022,
Të nderuar prindër! Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve ju njofton se: Në datat 06 – 10 Qershor 2022 në
Për të gjithë ju studentë që jeni të interesuar për të realizuar praktikën në çerdhet dhe kopshtet e Bashkisë Tiranë,