Njoftimet Administrative

CIKLI I TRAJNIMEVE MBI EDUKIMIN E HERSHËM PËR FËMIJËT ME VËSHTIRËSI NË ZHVILLIM PËR GRUP MOSHËN 3-6 VJEÇ.
MODULI NR. 2 DISIPLINIMI POZITIV I FËMIJËVE Po vijojme me sesionin e trajnimit të punonjësve në Institucionet e Edukimit të
Read more.
CIKLI I TRAJNIMEVE MBI EDUKIMIN E HERSHËM PËR FËMIJËT ME VËSHTIRËSI NË ZHVILLIM PËR GRUP MOSHËN 3-6 VJEÇ.
Komunikimi dhe bashkëpunimi me prindërit Filluan aktivitetet e para të projektit gjithpërfshirës “Ndërhyrja e hershme, domosdoshmëri për avancimin e zhvillimit
Read more.
Aplikimet për regjistrim në çerdhet publike të Tiranës për Sezonin 2019 – 2020.
Të nderuar prindër! Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve ju njofton se, në datat 10-14 Qershor 2019 pranë
Read more.
Stilet e Prindërimit
Ky material është produkt i specialistëve të Sektorit të Kujdesit dhe Zhvillimit Psiko-Social në Qendrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit,
Read more.
Disiplina
 
Read more.
Fëmijët dhe Ekranet
 
Read more.
NË VAZHDIMËSI TË TRANSPARENCËS USHQIMORE
Në vazhdimësi të transparencës  për sigurinë ushqimore, po publikojmë Raport Analizat për produktet ushqimore, me të cilat furnizohen Kopshtet dhe Çerdhet
Read more.
TRANSPARENCË PËR SIGURINË USHQIMORE
Në vazhdimësi të transparencës  për sigurinë ushqimore, po publikojmë Raport Analizat për produktet ushqimore, me të cilat furnizohen Kopshtet dhe Çerdhet
Read more.
TRANSPARENCË PËR SIGURINË USHQIMORE
Në vazhdimësi të transparencës  për sigurinë ushqimore, po publikojmë Raport Analizat për produktet ushqimore, me të cilat furnizohen Kopshtet dhe Çerdhet
Read more.
Kopshti Nr. 18
Read more.