Njoftimet Administrative

Zhvillimi Gjuhësor
Ky material është produkt i specialistëve të Sektorit të Kujdesit dhe Zhvillimit Psiko-Social në Qendrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit,
Read more.
Kalimi nga Çerdhja në Kopësht
Ky material është produkt i stafit psikosocial të Qendrës Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve (QEZHEF). Ai është përgatitur
Read more.
Trajnimi i Tualetit
Ky material është produkt i stafit psikosocial të Qendrës Ekonomike për Zhvillimin dhe Edukimin e Fëmijëve (QEZHEF). Ai është përgatitur
Read more.
CIKLI I TRAJNIMEVE MBI EDUKIMIN E HERSHËM PËR FËMIJËT ME VËSHTIRËSI NË ZHVILLIM PËR GRUP MOSHËN 3-6 VJEÇ.
MODULI Nr.5  ÇRREGULLIMET E SPEKTRI AUTIK, MBËSHTETJA SPECIFIKE PËR FËMIJËT E GRUPMOSHËS PARASHKOLLORE 3-6 VJEÇ Prezantimi i teknikave dhe strategjive
Read more.
Çerdhja Nr. 60 “Rreze Drite”
Read more.
Çerdhja Nr. 13 “Dita e Re”
Read more.
Çerdhja Nr. 11 “Fluturat”
Read more.
Çerdhja Nr. 54 “Rreze Drite”.
☀️☀️☀️☀️☀️ Pas rikonstruksionit ndriçon plot dritë!  ☀️ ☀️☀️☀️☀️  
Read more.
CIKLI I TRAJNIMEVE MBI EDUKIMIN E HERSHËM PËR FËMIJËT ME VËSHTIRËSI NË ZHVILLIM PËR GRUP MOSHËN 3-6 VJEÇ.
MODULI NR. 2 DISIPLINIMI POZITIV I FËMIJËVE Po vijojme me sesionin e trajnimit të punonjësve në Institucionet e Edukimit të
Read more.
CIKLI I TRAJNIMEVE MBI EDUKIMIN E HERSHËM PËR FËMIJËT ME VËSHTIRËSI NË ZHVILLIM PËR GRUP MOSHËN 3-6 VJEÇ.
Komunikimi dhe bashkëpunimi me prindërit Filluan aktivitetet e para të projektit gjithpërfshirës “Ndërhyrja e hershme, domosdoshmëri për avancimin e zhvillimit
Read more.