Kush jemi ne?

  • Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, është një njësi ekonomike administrative e mirërritjes, zhvillimit dhe edukimit të fëmijëve në varësi të Bashkisë së Tiranës e krijuar në Prill të vitit 2004 me vendim të Këshillit Bashkiak, Nr.14, datë 10.03.2004, si rrjedhojë e bashkimit të Qendrës Ekonomike të Arsimit me Drejtorinë e Çerdheve.
  • Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, më poshtë e quajtur QEZHEF-ve është institucion vendor, person juridik, publik, në varësi të Bashkisë së Tiranës.
  • QEZHEF-ve ka Zyrën Qendrore në qytetin e Tiranës, Adresa Rruga e “Barrigadave” Kodi Postar 1001