Category: Te Tjera

Vende vakante

  ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Tiranë, më   12.05.2021 DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve,  komisioni vlersues ka shpallur fitues si  “Përgjegjëse në Çerdhen nr. 34/K, Bashkia Tiranë”: Eneida Sinani ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ R E P U B L I KA  E  S H Q I […]

Dokumentacioni

Çertifikatë personale e fëmijës Çertifikatë familjare Vërtetim pune nga prindërit Vërtetim banimi

Tarifat

– Tarifa e ditëgrënieve për çerdhet 130 lekë/ditë – Tarifa e ditëgrënieve për kopshtet 160 lekë/ditë – 5000 lekë fondi I garancisë

Informacion për fëmijën tuaj

  Keshilla per zhvillimin konjitiv 2-3-Vjec     Keshilla per zhvillimin konjitiv 0-2 Vjeç     Keshilla per rritjen e aftesise riperteritese     Keshilla per reduktimin e shqetesimeve te te ngrenit     Keshilla per reduktimin e mungeses se vemendjes hiperaktivitetit     Keshilla per pershtatjen ne cerdhe     Keshilla kur ne familje […]