Category: Te Tjera

Vende vakante

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ BASHKIA E TIRANËS DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE                                                                                                  Tiranë, më 25.11.2020 Lënda:        Dërgim Informacioni         ZYRËS RAJONALE TË PUNËSIMIT TIRANË         Rr. “Vllazën Huta”, Njësia Administrative nr. 2, Tiranë Ju informojmë se, në Drejtorinë e Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, Bashkia Tiranë, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhrin […]

Dokumentacioni

Çertifikatë personale e fëmijës Çertifikatë familjare Vërtetim pune nga prindërit Vërtetim banimi

Tarifat

– Tarifa e ditëgrënieve për çerdhet 130 lekë/ditë – Tarifa e ditëgrënieve për kopshtet 160 lekë/ditë – 5000 lekë fondi I garancisë

Informacion për fëmijën tuaj

  Keshilla per zhvillimin konjitiv 2-3-Vjec     Keshilla per zhvillimin konjitiv 0-2 Vjeç     Keshilla per rritjen e aftesise riperteritese     Keshilla per reduktimin e shqetesimeve te te ngrenit     Keshilla per reduktimin e mungeses se vemendjes hiperaktivitetit     Keshilla per pershtatjen ne cerdhe     Keshilla kur ne familje […]